Статут УПГ. Розділ 4. Друк
Новини - Статут та комітети УПГ
Понеділок, 29 серпня 2016, 13:29

4.2. Загальногімназійні збори

9

4.2.1.Вищим органом законодавчої влади учнівського самоврядування є загальногімназійні збори.

4.2.2.На загальногімназійні збори запрошуються учні всієї гімназії.

4.2.3. Загальногімназійні збори проводяться 2 рази напротязі навчального року.

4.2.4. На загальногімназійних зборах обирається виконавчий орган, визначається його структура і термін повноважень.

4.2.5. Загальногімназійні збори:

- затверджують Статут учнівського парламенту гімназії;

- розглядають й затверджують перспективний план, основні напрямки діяльності органів учнівського самоврядування на майбутній період, орієнтовані на реалізацію потреб учнів;

- вирішують питання, пов'язані з участю учнів у керуванні школою; обговорюють й приймають плани спільної роботи органів самоврядування учнів з педагогами, батьками, радою школи;

- формують органи самоврядування в школі;

- виробляють й формулюють пропозиції учнівського колективу по вдосконаленню навчально-виховного процесу; виражають відношення учнів до проектів шкільних  документів, планів і програм їхнього здійснення;

- розглядають й затверджують положення, правила, пам'ятки й інструкції, що регулюють внутрішню діяльність учнів у своєму колективі, роботу відповідальних і вповноважених колективом осіб;

- заслуховують звіти й інформації, оцінюють результати діяльності органів самоврядування. 

4.2.6. Загальногімназійні збори приймають рішення, спрямовані на покращення навчально-виховного процесу у навчальному закладі і носять рекомендаційний характер, які стосуються діяльності учнівського парламенту, які є обов’язковими для виконання. Рішення вважаються прийнятими, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 членів загальних зборів.

Social Like