Наш Jou Tube канал

tenor

Вибрати мову

banner 275x320

logo-osvita.ua

4b1486cdfc6caff6f578f89e0d9e17d8

4 nav

rco logo

centr ocinjuvannja_jakosti

uon

370x150 roi_logo_6

rosvita-banner

rmmk

Педпреса

pedrada

533

270913-1

Введіть логін і пароль

Дякуємо за реєстрацію..

Логін
Реєстрація

Організація здоров’язберігаючого навчання PDF Друк e-mail

Організація освітнього процесу в РКГ «Престиж» з точки зору здоров’язберігаючих технологій

Гімназія «Престиж» на 1 ступені навчання працює в режимі «Школи повного дня» з відповідною організацією  харчування й проведенням необхідних оздоровчих заходів. Режим повного дня сприяє об'єднанню навчальної й позаурочної сфер діяльності дитини в умовах навчального співтовариства, функціонуванню єдиного комплексу освітніх і оздоровчих процесів.  В системі факторів, що впливають на здоров'я школярів, якість освітнього середовища відіграє важливу роль у розвитку організму школярів. До факторів освітнього середовища, значимих для збереження здоров'я відносяться:

zd· організація процесу навчання й виховання;
· методи й форми навчання, що мотивують пізнавальну активність у сферах духовного та морального виховання;
· психологічне тло занять;
· санітарно-гігієнічні умови;
· руховий режим з урахуванням вікової динаміки;
· раціональне харчування (меню й режим харчування);
· медичне забезпечення й оздоровчі процедури.

Якщо розглядати використання технологій збереження здоров'я вчителем у педагогічній діяльності при проведенні організаційно-педагогічних заходів, то значна частина навчальних програм з точки зору здоров'я виявиться за рамками здоров’язбереження.

У нашій школі питання збереження здоров'я знайшло своє відображення в наступних педагогічних технологіях:

– доповнення програм з навчальних предметів природничого циклуна поглиблене вивчення біологічних основ оздоровчого впливу фізкультури на організм школяра;
– створення авторських програм учителями української й іноземної філології з метою полегшення засвоєння навчального матеріалу, підвищення продуктивності праці учнів і усунення перевантаження;
– посилення здоров’язберігаючого компонента в системі занять фізкультурою й спортом,введення додаткових курсів та предметів спортивного напрямку;
– розробка технологій оздоровчої роботи зі школярами (за рахунок режиму повного дня, адекватного потребам дітей у відновленні й відпочинку; раціонального харчування);
– раціональне використання матеріально-технічних ресурсів і фінансових засобів у здоров’язберігаючих цілях.

Останнім часом відзначається єдність впливу факторів зовнішнього середовища, на стан здоров'я й тих, хто вчить, і тих, кого вчать. До таких факторів варто віднести обсяг навчальної інформації, зі складністю його засвоєння з однієї сторони й недосконалою методикою подачі й оцінювання з іншої. Не варто також скидати з рахунків і реальні проблеми організації навчального процесу, основою якого є урок.

zd1Всі використовувані вчителем на уроці технології, педагогічні прийоми можуть бути оцінені (кількісно і якісно) за критерієм впливу їх на здоров'я учнів. Здоров’язберігаючий урок наші педагоги будують з урахуванням базових потреб дітей:

– потреби в саморозвитку;
– потреби в грі;
– потреби в наслідуванні;
– набування досвіду.

У нашій школі пильна увага з боку педагогів і адміністрації звертається на питання регламентації навчального матеріалу, створення й підтримки сприятливого психологічного мікроклімату й у процесі навчання, і в позаурочний час. Негативно впливають на здоров'я учнів малорухомість під час уроку й недостатня різноманітність видів навчальної діяльності.

Пріоритетним методом збереження й зміцнення здоров'я дітей і підлітків є раціональне використання різноманітних засобів і форм фізичного виховання при оптимальній руховій активності, що відповідає науково обґрунтованим гігієнічним нормативам  залежно від статі й віку. Для зняття статичної напруги школярів під час навчальних занять  проводяться фізкультхвилинки на уроках, динамічні паузи (музичні, танцювальні, ігрові) і спортивні уроки в розкладі навчальних занять. Крім вищезгаданих способів підвищення рухової активності учнів проводяться ігрові перерви з музичним супроводом. У навчальний процес включені «валеологічні години» у вигляді оздоровчих ігор, психогімнастики, тренінгові й релаксаційні техніки саморегуляції; активно використовуються методи фізкультурно-оздоровчої роботи (заняття в спортивних секціях, спортивні змагання, Дні здоров'я й т.д.).

Використовувані на уроках початкової школи скоромовки,  вірші – мініатюри, вправи рухового характеру, що супроводжуються римованими рядками, дозволяють перебороти моторно-закріпачену й статичну позу в учнів. Ці вправи забезпечують, поряд з фізпаузами, високу працездатність протягом усього часу навчальних занять і дають можливість уникнути перевтоми. Вправи рухового характеру й вправи, що сприяють розробці дихання, що проводяться в середній і старшій школі, не займають багато часу. Регулярні вправи, що сприяють розробці дихання, реалізують профілактику захворювань дихальних шляхів, учать правильно дихати.


 

Організація режиму роботи гімназії

Режим дня – це розподіл часу на всі види діяльності й відпочинку протягом доби з урахуванням віку й стану здоров'я. В основі раціонального режиму – закономірності динаміки працездатності протягом дня, тижня, навчального року.

В основі раціонального режиму – закономірності динаміки працездатності протягом дня, тижня, навчального року.

Режим дня вважається правильним, якщо передбачає достатній час для необхідних елементів життєдіяльності й забезпечує протягом усього періоду перебування у стінах школи високу працездатність. Правильно організований режим дня створює рівний, бадьорий настрій, інтерес до навчальної або творчої діяльності, сприяє нормальному розвитку дитини.У нашій школі створений гнучкий режим повного дня з урахуванням можливостей дітей з ослабленим здоров'ям: поряд із класно-визначеною системою застосовуються форми блокових, індивідуально-групових занять.Режим дня учнів нашої школи будується відповідно до періодів підвищення й спаду працездатності. У режимі дня школяра НВК передбачаються наступні основні компоненти:

1) навчальні заняття в періоди підйому працездатності в школі;
2) відпочинок з максимальним перебуванням на відкритому повітрі;
3) регулярне й достатнє харчування;

Крім того, у режимі дня обов’язково  відведено час для вільних занять за власним вибором (читання, заняття музикою, малюванням і іншою творчою діяльністю, спорт, самообслуговування).

Початок систематичного навчання дітей в першому класі незмінно приводить до зміни режиму дня, що склався в них у дошкільному періоді життя. Визначальним новим компонентом при цьому є навчальне навантаження. Для оцінки обсягу загального навчального навантаження учнів необхідно враховувати час їхнього перебування у стінах школи. Вирішенню цього питання в нашій школі приділяється підвищена увага.

У нашій школі з 1 по 4 класи функціонують групи продовженого (повного) дня. У початковій школі вихователі ГПД допомагають учням у виконанні домашніх завдань. У старшій і середній школі уведено години індивідуального консультування для учнів, на яких школярі можуть задати всі необхідні питання будь-якому педагогові-предметнику, у тому числі й по виконанню домашніх завдань.

zd6Режимний компонент занять за інтересами гігієністами чітко не регламентується. Наприклад, першокласникам рекомендується займатися музикою, спортом, танцями або вивченням іноземної мови по 1-2 години на тиждень. У нашій школі всі ці заняття передбачені як додаткові заняття другої половини дня.

Протягом значного часу дитина переносить гіподинамію, що небажано для здоров'я. Важливим для збереження здоров'я дітей компонентом режиму дня є перебування на відкритому повітрі,у  денні години при наявності ультрафіолетового випромінювання. У розкладі нашої школи  передбачено прогулянку в середині дня, години відпочинку.

Сумарне навчальне й статичне навантаження старшокласників складається із часу, витраченого на уроки в школі, включаючи факультативи, самопідготовку вдома, а також із занять за вибором. Різнопланові заняття за вибором у другій половині дня передбачені в навчальному плані школи.  Відповідно до освітніх запитів учнів і їхніх батьків, можливостями школи в програму додаткової освіти включені гуртки, секції, факультативи, які доповнюють освітню програму з навчальних предметів, а також розширюють її ,що розширює варіативність вибору освітньої траєкторії учнів. Педагоги можуть вибирати ті або інші програми й курси, підручники (у школі створена багата бібліотека, ведуться заняття по роботі з читачами). Запропонована школою варіативність вибору забезпечується насамперед за рахунок шкільного компонента й програми додаткових освітніх послуг. Додаткова освіта, побудована за принципом творчих майстерень , ураховує рамки базового освітнього стандарту й забезпечує основні “технологічні” навчальні курси й програми (курси образотворчого музичного й театрального мистецтва,логічних ігор, хореографією, рукопашним боєм і ін.), а також здійснює соціально-психологічну й медико-соціальну підготовку учнів . У системі додаткової освіти також творчо вирішується проблема збереження психічного та морального здоров’я.З цією метою введено курс християнської етики та проводяться заняття психо-тренінгу «Рівний-рівному»

З метою надання учнем можливості зміни обстановки протягом навчального дня застосовується зонування освітнього простору у вигляді  простору ігрових кімнат, шкільних куточків відпочинку, спортивного і хореографічного залу.

У нашій школі велика увага приділяється організаційним формам уроку й раціональному розподілу навчального навантаження протягом дня.Крім раціонального складання розкладу уроків, контролю величини навчального навантаження, продумується побудова уроку відповідно до динаміки уваги учнів.

Модель екологічно комфортного освітнього середовища з використанням технології реабілітації працездатності школярів реалізується шляхом оптимізації й гуманізації навчального процесу.


 

Напрямки гуманізації освіти

Гуманізація освіти можлива через:

· застосування різнорівневого навчання;
· глибока диференціація й індивідуалізація навчання;
· широке використання сучасних педагогічних технологій, у тому числі, інформаційних;
· орієнтування на особистість кожного школяра, його право на самореалізацію;
· акмеологічний підхід до навчання;
· створення фізичного, фізіологічного, психологічного комфорту для учнів;
· налаштування вчительського колективу на створення відносин " учитель-учень" по формулі "суб'єкт-суб'єкт";
· забезпечення мотивації навчання шляхом створення ситуації успіху для кожного учня.

Всі ці можливості успішно реалізуються нашими педагогами. Створення сприятливого психологічного клімату в навчальному процесі, застосування особистісно-значимих способів навчальної роботи, індивідуальних завдань різних типів і рівнів, індивідуального темпу роботи й вибору видів навчальної діяльності – це методи, які розкріпачують дитину, підвищують рівень його пізнавальної активності, навчальної мотивації, сприяють емоційній урівноваженості й упевненості у власних можливостях. Отже, ці методи знижують тривожність і психічну напругу учнів, тобто нівелюють стресогенний фактор у навчальному процесі. Це, у свою чергу, поліпшує адаптацію й підвищує стійкість організму до впливу зовнішніх і внутрішніх негативних факторів, тобто сприяє збереженню як психічного, так і соматичного здоров'я школярів.

В освітньому процесі однією з найбільш значимих здоров’язберігаючих технологій педагоги, психологи й гігієністи вважають індивідуальний підхід до навчання школярів. Нашими педагогами використовуються всі форми й способи здійснення диференціації: індивідуальне дозування й розподіл навчального навантаження, визначення відповідним індивідуальним можливостям рівня, що вчиться, складності завдань у межах стандартних і підвищених вимог і т.д.

Індивідуальне дозування обсягу навчального навантаження й раціональний розподіл її в часі досягається завдяки застосуванню гнучких варіативних форм побудови системи навчального процесу.

Індивідуальний підхід до навчання здійснюється з урахуванням біоритмів учнів. Індивідуальні ритми працездатності школярів ураховують при побудові системи навчального процесу в школі.Цьому сприяє й поділ на підгрупи при вивченні значної частини предметів.

zd5Модель педагогічної підтримки розвитку індивідуальності дитини виражається у вигляді турботи про здоров'я дитини, корекції й реабілітації наявних у нього порушень, використанні оздоровчих технологій, організації раціонального режиму діяльності, ефективного відпочинку й психологічного розвантаження кожнї конкретної дитини.

Система забезпечення психолого-педагогічної й управлінської підтримки учасників освітнього процесу включає: діагностику труднощів і проблем учнів і педагогів, удосконалення педагогічної практики (освоєння різних моделей класного керівника й вихователя), розвиток системи самооуправління й партнерської взаємодії, розробку змісту, форм, прийомів і засобів педагогічної підтримки.

Ми переконані, що оптимальною моделлю «Школи здоров'я» можна б визнати таку, у якій навчально-виховний процес організований таким чином, щоб у ньому кожний учасник спільної освітньої діяльності мав би можливість управляти своїм здоров'ям. Для досягнення цієї мети необхідно у всіх учнів і педагогів сформувати так зване саногенне мислення, тобто мислення, здатне управляти поведінкою так, щоб при цьому зберігалося власне здоров'я й здоров'я навколишніх.

Успішність у рішенні завдання формування в школярів культури здорового способу життя залежить як від насичення освітнього середовища інформацією у вигляді знання про здоров'я людини, так і від виховної роботи, спрямованої на розвиток пізнавальної активності дітей і підлітків і формування в них потреби й умінь у збереженні й розвитку здоров'я В нашій школі успішно здійснюється освітньо-просвітницька діяльність за допомогою розробки авторських програм, спрямованих на розвиток фізичного здоров'я дітей, а також культури збереження свого здоров'я.У системі виховної роботи особлива увага приділяється проблемі підвищення рівня валеологічної грамотності не тільки учнів, але і їхніх батьків.

Із цією метою проводяться батьківські лекторії, основне завдання яких – це розвиток потреби в здоровому способі життя. Виховна робота із профілактики шкідливих звичок може бути ефективної лише в тих формах, які цікаві й привабливі для школярів. Крім тематичних уроків по профілактиці наркоманії, алкоголізму, токсикоманії, у школі створений постійно діючий кінолекторій з відеотекою документальних, художніх і аматорських фільмів; проводяться конкурси лекцій, рефератів, малюнків, творів. На вчительські й батьківські семінари по ранньому виявленню клінічних проявів наркоманії в школярів запрошуються наркологи, проводяться консультації дітей і батьків.

У школярів старших класів проводиться анкетування, що дозволяє виявити відношення учнів до шкідливих звичок. Дані анкетування узагальнюються шкільними психологами й обговорюються з педагогічними працівниками . У практику школи ввійшли щосеместрові "Дні здоров'я", класні години "За здоровий спосіб життя", лекції й бесіди із запрошенням шкільних медсестри, лікаря, психолога й інших фахівців з метою профілактики  вживання психо-активних речовин, пропаганди здорового способу життя. Такі активні форми організації дозвілля учнів як конкурси, вікторини, фізкультурно-масові заходи сприяють вихованню ставлення учнів до свого здоров'я як найважливішої особистої й суспільної цінності. Найважливішою ланкою виховної системи школи є шкільне самоврядування, розвиток якого допомагає учням відчути себе організаторами свого життя в школі, сприяє прищеплюванню навичок культури спілкування, уміння жити в колективі, що є важливим у самостійному житті людини поза стінами школи.

При вирішенні проблеми збереження здоров'я необхідно враховувати соціальні, індивідуальні, особистісні, вікові фактори, виходити з розуміння того, що в сучасних умовах неможливо правильно ставити й вирішувати питання освіти без широкого залучення в цей процес існуючих соціальних інститутів, і головне – без залучення інституту родини. Адже всім зрозуміло, що не тільки школа повинна зберегти сьогодні наших дітей.

Домогтися бажаних результатів можливо при тісному співробітництві школи й родини. Спільні заняття спортом, виконання фізичних вправ разом з батьками, прогулянки на свіжому повітрі, виконання гігієнічних процедур викличуть у дитини прагнення до здорового способу життя. Необхідну інформацію батьки можуть одержати у фахівців і класних керівників. Із цією метою організуються консультації, семінари, батьківські збори. З метою формування культури здоров'я створена «Школа Здоров'я» для батьків. Її збори проходять раз у чверть, на них висвітлюються питання виховання  культури здоров'я, особистісних якостей, що сприяють його збереженню й зміцненню, формування знань про здоров'я як цінності, розвитку мотивації на ведення здорового способу життя.

На основі моделі організації структури керування здоров'ям розроблено нами концепцію здорового способу життя в умовах загальноосвітньої школи, метою якої є сприяння формуванню стійкої мотивації здорової життєдіяльності, виховання навичок фізичної, психічної й моральної діяльності в повсякденному житті.

 
Рівне:
weather.in.ua - погода в Україні - прогноз погоди в Україні на 3 та 5 днів
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Наші партнери
 • 4.png
 • 331aad7-21.jpg
 • 10404858_1511440672450531_6642915776643052105_n.jpg
 • d5am14na_.jpg
 • flex-logo.jpg
 • img_1.jpg
 • logo 1.jpg
 • new_logo.jpg
 • normal_2029.jpg
 • photo.jpg
 • ukrainian_red_cross_symbol.jpg
 • zavantazenna11-20d23c8ac4.jpg
Лічильник відвідувачів

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні113
mod_vvisit_counterВчора344
mod_vvisit_counterЗа тиждень1093
mod_vvisit_counterПопередній тиждень2076
mod_vvisit_counterЗа місяць2521
mod_vvisit_counterПопредній місяць7875
mod_vvisit_counterВсього824283

Online (на протязі 20 хв.): 10
Ваш IP: 35.173.48.53
,
Зараз: 2020-07-08 10:11