Наш Jou Tube канал

tenor

Вибрати мову

banner 275x320

logo-osvita.ua

4b1486cdfc6caff6f578f89e0d9e17d8

4 nav

rco logo

centr ocinjuvannja_jakosti

uon

370x150 roi_logo_6

rosvita-banner

rmmk

Педпреса

pedrada

533

270913-1

Наша школа була заснована у 1992 році як „Українська приватна школа”. У 1995 році заклад було реорганізовано у державну спеціалізовану школу І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови та додатковими освітніми послугами. Школою І-ІІІ ступенів заклад став у 2004 році згідно з рішенням виконавчого комітету Рівненської міської ради шляхом утворення Рівненського навчально-виховного комплексу „Престиж”. До складу НВК увійшли спеціалізована школа розвитку І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови та класична гімназія. З вересня 2010 року рішенням сесії міської ради школу перейменовано у Рівненську класичну гімназію «Престиж».

Багаторічний досвід роботи за інноваційними системами навчання, піклування про зміцнення здоров’я і фізичний розвиток кожної дитини, вдале поєднання навчальної та виховної роботи для виявлення нахилів, інтересів для розвитку здібностей школярів – ось далеко неповний перелік надбань гімназії. До закладу може вступити далеко не кожний бажаючий тут вчитися через великий конкурс і високі вимоги до підготовки дітей. Наш секрет популярності - це цілеспрямована робота всього колективу нашого закладу, в якій злилися і ентузіазм педагогів, і самовіддана праця кожного члена нашої шкільної родини. Саме «родина» - це те слово, що визначає суть стосунків усіх педагогів означає нашу суть, адже, починаючи від вчительки Приходько Євгенії Петрівни, педагогічний стаж якої понад 42 роки і включаючи вчителів , які лише роблять перші педагогічні кроки , усіх хто кропіткою , щоденною працею створили нашу школу, яка справді базується на інтересах і потребах дитини.Понад 70 педагогів створили у «Престижі» виняткові умови для одержання дітьми фундаментальної освіти, при цьому зберегли і розвинули інтерес до навчання. Зважаючи на це, навчально-виховний процес Рівненської класичної гімназії «Престиж» спрямовується на розвиток творчих здібностей вихованців згідно їх внутрішньоінтенційної спрямованості. Діагностика її проводиться як у ході викладання навчальних дисциплін, так і в системі позакласної та позашкільної роботи. На навчальних заняттях учні користуються правом вибору індивідуалізованих творчих завдань, а в різних формах позаурочної діяльності творчому самовияву підростаючої особистості сприяє широкий акмеологічний простір освітнього закладу.

РКГ «Престиж» функціонує в режимі повного дня. Завдяки цьому є можливість забезпечити учням вільний вибір знять за інтересами, сформувати такий режим дня, який би максимально враховував індивідуальні запити кожної дитини. Поглиблено вивчаються у закладі історія математика, англійська мова. Для задоволення потреб у саморозвитку та самореалізації гімназистів працює понад 20 гуртків та факультативів. Особливою увагою учнів користуються спецкурси вивчення іноземних мов, WEB-дизайну, “я-лідер», логіки, клуби: ерудитів, екології, євроклуб. Гуртки: естрадної пісні, хорового співу, образотворчого мистецтва, технічного моделювання, логічних ігор, театрального мистецтва, туристичного краєзнавства, народної та сучасної хореографії, ритмічної гімнастики, рукопашного бою та інші. Далеко за межами міста відомий зразковий дитячий хор «Співаночка», зразковий хореографічний ансамбль «Поліський віночок» У палітрі можливостей саморозвитку особистості у гімназії посилена художня компонента. Це робиться цілеспрямовано, бо як вважав у свій час відомий французький скульптор Огюст Роден, світ стане щасливим лише тоді, коли у кожного буде душа художника і це буде давати радість у будь-якій праці. До того ж, як відомо із психології творчості, художнє начало лежить в основі будь-якого її виду. Зважаючи на це, у навчально-виховній системі закладу велику увагу звертають на принцип художності, що допомагає реалізовувати такі компоненти змісту шкільної освіти, як досвід творчої діяльності та досвід емоційно-чуттєвого ставлення до світу.

567

Саморозвиток особистості передбачає посилення креативного потенціалу підростаючої людини. Для цього педагоги гімназії у ході викладання основ наук допомагають учням засвоїти визначені відомим дидактом І.Я. Лернером процедури творчої діяльності та напрацьовані у вітчизняній зарубіжній практиці методики, стратегії й тактики. З одного боку, серед них зустрічаються ті, що використовуються в евристичній діяльності винахідників та у технічній творчості, а, з другого боку, ті, які сприяють стратегіальній організації свідомості та настановленню на творчість у різноманітних сферах життєдіяльності людини. Девізом такого спрямування навчально-виховного процесу стали слова французького письменника Ромена Роллана: «Вся радість життя – у творчості. Творити – значить убивати смерть!». Тому учні гімназії серед лідерів міста і області за кількістю переможців у предметних олімпіадах, і за результативністю зовнішнього незалежного оцінювання випускників загальноосвітніх навчальних закладів. Варто звернути увагу на стиль викладання гімназії «Престиж». Демократичне навчання, впроваджуване педагогами школи, ставить своєю метою виховання в учнів громадської активності та відповідальності, а не бездумної слухняності, виключає авторитаризм як педагогічну умову. Будь-яка активна творча діяльність дитини на уроці заохочується й аналізується з позиції поваги до її особистості та розуміння того, що учень має право на помилку. Вчителі гімназії прагнуть створити таку атмосферу у класі, де вчитель поважає гідність та права кожного учня, де заохочуються відповідальність, активність, прояв лідерських якостей. На будь-якому уроці вчителі прагнуть використовувати інтерактивні методики викладання, а також упроваджувати їх у позаурочні заходи та діяльність органів шкільного самоврядування. Усе це спрямовано на те, щоб демократичне навчання розвивало критичне мислення, за допомогою якого майбутні громадяни будуть генерувати й реалізовувати ідеї, що здійснюють позитивний вплив на суспільство, вирішуючи різні проблеми та регулюючи конфліктні ситуації. З цією метою, на навчальних заняттях учням надається право вибору індивідуалізованих творчих завдань, а в різних формах позаурочної діяльності, творчому самовияву підростаючої особистості сприяє широкий акмеологічний простір освітнього закладу.

    -

У класичній гімназії «Престиж» велике значення надається гендерному аспекту освіти, який сприяє не лише поступальним гуманістичним змінам у свідомості вихованців щодо ролей чоловіків та жінок у сучасному суспільстві, а й організації особистісно-орієнтованого навчально-виховного процесу. Адже психологія дівчаток і хлопчиків, а у майбутньому чоловіків та жінок має ті відмінності, які за умови гармонійного поєднання створюють синергетичний ефект. Це вдало ілюструють слова відомого бельгійського засновника музею в Амстердамі Теодора Ван Герена стосовно того, що прірву життя можна подолати лише за допомогою двох стрибків: перший робить чоловік, другий – жінка. З першого класу у школі запроваджено роздільне навчання хлопчиків і дівчаток. Обов’язковою умовою є виховання дівчаток жінкою-вихователем, хлопчиків – чоловіком. Це дає можливість сприяти поступальним гуманістичним змінам у масовій свідомості щодо ролей чоловіків і жінок у сучасному суспільстві.

 -

РКГ „Престиж” функціонує в режимі повного дня – відкритого цілий день, який забезпечує максимальне розкриття здібностей учня, його всебічний і психологічний розвиток через колективну роботу з учнями і вчителями. Завдяки такому режиму роботи, школа має змогу повніше об’єднати навчальну і позанавчальну діяльність в умовах навчального співтовариства, сформувати освітній простір закладу для реалізації індивідуальних освітніх маршрутів учнів, об’єднати в єдиний функціональний комплекс освітні і оздоровчі процеси.Створена модель виховної роботи у нашій гімназії дає можливість значно покращити соціологізацію учнів, об’єднати й скоординувати зусилля макро- і мікросоціуму, державних і громадських структур: школи, сім’ї, вулиці, суспільства. У гімназії успішно діють виховні проекти: «Живе слово письменника», «Стежками здоров'я», «Англомовний табір відпочинку», навчально-туристичний проект «Велосипедом по Рівненщині» та інші. Перлинами багатьох традицій закладу є свято «Посвята у гімназисти», День здоров'я з виїздом усієї гімназії до лісового масиву, Новорічні театралізовані дійства силами педагогів, екскурсійні поїздки «Сім чудес України», благодійні марафони «Різдвяні передзвони» та «Великодній дзвін».

Творча, акмеологічно спрямована діяльність педагогічного колективу закладу визнана у місті та державі. Впродовж останніх років школа знаходиться серед лідерів у рейтингу «Кращий навчальний заклад міста». У 2006 році стала переможцем Всеукраїнського конкурсу «100 кращих шкіл України» у номінації «Школа педагогічного пошуку». У 2009\2010 н.р. Класична гімназія «Престиж» стала лауреатом Всеукраїнської громадської акції «Флагмани освіти і науки України». З 2008-2009 навчального року РКГ «Престиж» отримав статус експериментального навчального закладу регіонального рівня з питань упровадження акмеологічних підходів в освіті. Рішенням регіональної експертної ради при управлінні освіти і науки облдержадміністрації від 25.12.2008 року РКГ «Престиж» було атестовано з відзнакою. У жовтні 2014 року гімназія була представлена на ІV Національній виставці-презентації «Інноватика в сучасній освіті».

авторська школа

Хоча ми маємо ще дуже амбітні плани і надії, уже сьогодні можна стверджувати – гімназія відбулася! Адже, суворо дотримуючись фундаментальних ознак класичної освіти: толерантного гендерного підходу, полімовності, християнського компоненту, ми орієнтуємося на системну і послідовну підготовку конкурентоспроможних, успішних особистостей, що і визначає популярність нашого закладу у місті. У класичній гімназії «Престиж» фраза «будь яка дитина унікальна» - аксіома. «Якщо ми,педагоги, не допоможемо дитині віддати свій талант людству, ми тим самим зробимо світ збитковим», - неодноразово наголошувала директор закладу. Місія гімназії – цілісний розвиток людини, що зростає, виявляється він в інтегральній якості – зрілості – на кожній рубіжній східці навчання та дорослості. Інакше це можна виразити формулою:                                                                          Особистість – Творчість –Талант –Лідер.

 
Рівне:
weather.in.ua -  погода в Україні  - прогноз погоди в Україні на 3 та 5 днів
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Лічильник відвідувачів

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні186
mod_vvisit_counterВчора275
mod_vvisit_counterЗа тиждень1555
mod_vvisit_counterПопередній тиждень1254
mod_vvisit_counterЗа місяць3199
mod_vvisit_counterПопредній місяць8673
mod_vvisit_counterВсього882125

Online (на протязі 20 хв.): 3
Ваш IP: 3.232.96.22
,
Зараз: 2021-01-16 17:26